ANPA AD-HOC COMMITTEE MEMBERS

 • Dr. Shree K Bhattarai (Coordinator)
 • Dr. Jagannath Devkota
 • Dr. Hari Paudel
 • Dr. Gyanendra Bohora
 • Dr. Kamal Kadel
 • Dr. Lekha N Adhikari
 • Dr. CR Bhatta
 • Dr. Rudra Kafle
 • Dr. Pashupati Dhakal
 • Dr. Rudra Kafle
 • Dr. Ganesh Chand
 • Dr. Shambhu Ghimire
 • Dr. Pitambar Sapkota
 • Dr. Nabin Malakar
 • Dr. Parshu Gyawali
 • Dr. Chooda Khanal
 • Dr. Maheshwar Ghimire
 • Dr. Manoj K Jamarkattel
 • Dr. Pitambar Sapkota
 • Dr. Nava Subedi
 • Dr. Mohan Bhattarai
 • Dr. Upendra Rijal
 • Dr. Ek Raj Adhikari
 • Dr. Santosh KC
 • Dr. Dilli Poudyal
 • Dr. Umesh Silwal
 • Dr. Nabin Malakar